×

Náš program

Bezpečné město

 • zabráníme vzniku sociálních ubytoven tak, jak jsme to udělali v předchozím volebním období
 • budeme nadále modernizovat kamerový systém
 • budeme pokračovat v označování kol (DNA kol)
 • budeme maximálně podporovat činnost dobrovolných hasičů a zlepšovat jejich zázemí (rekonstrukce zbrojnic v Žešove, Krasicích a Domamyslicích)

Školství, sociální oblast a kultura

 • nadále budeme modernizovat základní a mateřské školy
 • nadále budeme organizovat kulturní a společenské akce na náměstí (Pv léto, Pv zima, kluziště na náměstí, Masopust, atd.)
 • budeme podporovat rozumné sociální projekty a služby (např. seniortaxi)

Sport

 • budeme pokračovat v modernizaci sportovišť (hřiště, tělocvičny)
 • vybudujeme parkourové hřiště
 • vybudujeme druhou ledovou plochu
 • budeme pokračovat v rekonstrukci zimního stadionu
 • připravené projektové dokumentace využijeme pro výstavbu nové tělocvičny
 • připravíme projekt Hanácké stezky – enduro (stezky pro kola)

Životní prostředí

 • budeme pokračovat v rozšiřování zeleně – vybudujeme další park a budeme pokračovat ve výsadbě stromů – budování zeleného prstence na jihu Prostějova
 • propojíme prostor bývalých jezdeckých kasáren s botanickou zahradou
 • vybudujeme parčík pro venčení psů
 • zrevitalizujeme rybník v Žešově a ve Vrahovicích (Rybníček)

Doprava

 • připravíme nový systém parkování (včetně informačního systému volných míst), vybudujeme nová parkovací místa
 • budeme pokračovat v budování městského okruhu a v budování a propojování dalších cyklostezek např. Prostějov – Mostkovice
 • budeme nadále pokračovat v opravách chodníků a dalších komunikací
 • zrealizujeme projekt sdílení kol a parkovacího domu pro kola u hlavního nádraží

Spořivé řízení radnice a rozvoj města

 • Prostějov patří mezi tři nejlépe hospodařící města v České republice
 • budeme pokračovat v elektronických aukcích v rámci veřejných zakázek
 • nezvýšíme daň z nemovitosti
 • zachováme výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu
 • budeme pokračovat v projektu Smart city – chytré město – př. inteligentní řízení a systém dopravy, energetiky a veřejného osvětlení, chytré prvky městského mobiliáře (př. solární lavičky)
 • nadále budeme prosazovat rovnoměrný rozvoj všech částí města