×

Náš program


Bezpečné město

 • zajistíme další modernizaci kamerového systému
 • podpoříme činnost dobrovolných hasičů
 • vybudujeme nové zázemí pro hasiče v Žešově a opravíme zbrojnici v Krasicích
 • pro vyšší bezpečnost navýšíme počet městských strážníkůVzdělávání, kultura a sociální oblast

 • nadále budeme modernizovat základní a mateřské školy
 • podpoříme další volnočasové aktivity na školách
 • nadále budeme organizovat kulturní a společenské akce na náměstí (Pv léto, Pv zima, Masopust, atd.)
 • zajistíme realizaci rozumných sociálních projektů a služeb
 • nadále budeme zajišťovat službu pro naše seniory – seniortaxi
 • podpoříme družstevní bytovou výstavbu – dostupnější bydlení
 • opravíme Kulturní a společenské centrum, zrevitalizujeme jeho okolí
 • zajistíme digitalizaci Kina Metra a Kulturního klubu Duha
 • navýšíme kapacitu jeslíSport

 • zmodernizujeme venkovní hřiště při základních školách (Melantrichova, Dr. Horáka, Jana Železného)
 • budeme pokračovat v rekonstrukci školních tělocvičen
 • budeme pokračovat v rekonstrukci zimního stadionu
 • připravíme a zrealizujeme projekt „Sportuje celá rodina“ – sport pro prarodiče a rodiče s dětmi
 • podpoříme činnost sportovních klubů a organizací formou dotací
 • vybudujeme další workoutová hřiště
 • vybudujeme nový plavecký bazén s vodními atrakcemi
 • podpoříme jednorázové sportovní akce propagující neorganizované sportování celých rodin


Životní prostředí

 • budeme pokračovat v rozšiřování zeleně výsadbou stromů a keřů
 • vykoupíme další pozemky na zelený prstenec v jižní části města
 • zrealizujeme první etapu výsadby a výstavby nového parku jako součást jižního zeleného prstence
 • vykoupíme pozemky pro vybudování dalšího parku v biokoridoru Hloučela
 • podpoříme jakýkoliv dobrý nápad v oblasti ekologie, udržitelnosti a environmentální oblasti


Staráme se o město

 • vybudujeme nová parkovací místa pro osobní automobily
 • budeme pokračovat v budování městského okruhu a v budování dalších cyklostezek
 • opravíme další chodníky a komunikace
 • zajistíme pokračování projektu sdílení kol
 • podpoříme rozšíření nabíjecích stanic na elektromobily a elektrokola
 • pro zkvalitnění služeb občanům zajistíme další digitalizaci magistrátu
 • budeme revitalizovat další sídliště, včetně budování nových parkovacích míst 
 • navýšíme kapacity hrobových míst na městských hřbitovech
 • zavedeme energeticky úsporná opatření a využijeme obnovitelné zdroje na budovách ve vlastnictví města, abychom zabezpečili maximální energetickou úsporu
 • budeme prosazovat rovnoměrný rozvoj všech částí města Jak jsme plnili náš program
v letech 2018-2022?

Čtyři roky utekly jako voda a my můžeme rekapitulovat, co se nám v práci pro Prostějovany podařilo. Dostali jsme Vaši důvěru, čehož si nesmírně vážíme. Jako vždy chceme být fér, a proto jsme tady, abychom se s Vámi opět poradili, kterým směrem se vydat do budoucna. Věříme ve společnou životní energii, nápady, pracovní elán a chceme i nadále s Vaší podporou pro naše krásné město pracovat. Jako vždy proto chceme slyšet Vaše názory. 
Řekněte nám, co bychom v Prostějově měli a mohli společně zlepšit.

Bezpečné město

Zmodernizovali jsme kamerový systém (12 analogových kamer, vyměněno
za kamery ve vysokém rozlišení 4k a nasazeno 5 nových mobilních kamer pro možnosti jejich operativního přemístění).
Zprovoznili jsme kamerový systém na budově Školní 4, který přispívá k vyšší bezpečnosti klientů a zaměstnanců úřadu.
Klademe velký důraz na pěší hlídkovou službu strážníků. Pokračovali jsme v označování jízdních kol tzv. DNA kol.
Vybudovali jsme nové zázemí pro hasiče ve Vrahovicích a v Domamyslicích, připravili jsme projekt na nové zázemí pro hasiče v Žešově.


Vzdělávání a kultura

Průběžné jsme opravovali a modernizovali objekty základních a mateřských škol. Vybavenost škol je na velmi dobré úrovni. Revitalizovali jsme školní zahrady. Nad rámec účelové dotace z MŠMT jsme nakoupili základním školám ICT vybavení pro distanční výuku v hodnotě 1.750.000 Kč. I přes značná omezení jsme pořádali kulturní programy v rámci Pv léta a Pv zimy.
Podpořili jsme řadu akcí pro seniory, např. Sportovní hry seniorů, Den seniorů MPSV, Svátek seniorů aj. Zajistili jsme pokračování oblíbeného a využívaného projektu Senior taxi.

Sport

S naší podporou se podařilo vybudovat na Záhoří Hanácké stezky, vybudovali jsme nové šatny pro hokejisty a pokračovali jsme v modernizaci zimního stadionu (rekonstrukce šaten pro A mužstvo, šatny pro hosty, výměna sedaček, rekonstrukce tribun a výměna kopilitů).
Vybudovali jsme novou tělocvičnu na Vápenici a nová workoutová hřiště.
Rekonstrukcí prošly tělocvičny na ZŠ Valenty. Finančně jsme podporovali prostějovské sportovní oddíly 
a kluby.

Životní prostředí

Vybudovali jsme nový park – Mládkovy sady, za čtyři roky jsme vysadili 1475 stromů, 8282 keřů a 730 m2 dalších keřů.
Vykoupili jsme další pozemky na jižní zelený prstenec, vybudovali jsme tři parčíky pro psy – na Plumlovské ulici, ulici Dolní a u hlavního hřbitova.
Zrevitalizovali jsme rybníček ve Vrahovicích, pokračuje revitalizace biokoridoru Hloučela.

Staráme se o město

Na sídlištích jsme v rámci revitalizací navýšili počet parkovacích míst (Sídliště B. Šmerala, Dobrovského – Brněnská). Zahájili jsme další revitalizaci Sídliště Svornosti.
Opravili jsme celkem 13.746 m2 chodníků (to je plocha téměř tří fotbalových hřišť). 
Ve spolupráci s Olomouckým krajem jsme opravili komunikace na Plumlovské, Vrahovické a Wolkerově ulici, dokončili jsme severní obchvat.
Připravili jsme další projekty cyklostezek. Zrealizovali jsme oblíbený projekt sdílení kol

Spořivá radnice

Patříme stále mezi nejlépe hospodařící města v ČR. Jsme jedno z mála měst, které nemá žádný dluh na občana města, a to stále investujeme a stavíme.
Nezvýšili jsme daň z nemovitosti a nezdražili poplatek za svoz komunálního odpadu.
Přes proinvestované finanční prostředky v letech 2019 až 2021 ve výši více než 666.000.000,-Kč
 a přes plán investic na letošní rok ve výši 255.663.000,-Kč , máme dostatečné finanční rezervy.
Nadále jsme rozvíjeli projekt Smart city např. realizace nového naváděcího parkovacího systému, elektronizace autobusových zastávek, zavedení systému energetického managementu na budovách města, on – line monitoring vody.
Prostějov patří k městům s nejnižší nezaměstnaností v ČR.