×
Tomáš Kotrys

Mgr. Tomáš Kotrys, advokát, 52 let

V Prostějově jsem se narodil a žiji zde celý život. Po studiích na Právnické fakultě UK v Praze jsem začal pracovat jako samostatný advokát.

Mám ženu Yvonu a dva syny, Kryštofa a Tobiáše.

Rád běhám, jak říkám: „Běhám dlouho, běhám rád!“ Jezdím na kole a snažím se zlepšit v plavání. Zajímám se aktivně o sociální sítě a virtuální světy, což mám společné se svými syny. Rád si přečtu i krásnou literaturu.

Rozvoj a zlepšování kvality života v našem městě mi velmi leží na srdci.