Škola vzdělává, rodina vychovává

Protože je mým životním osudem školství, chci případně své mnohaleté zkušenosti využít právě v tomto oboru. Základ je jasný: Škola vzdělává, rodina vychovává.

Je třeba se věnovat  zanedbanému učňovskému školství, restrukturalizaci středního školství, zpackané inkluzi a potřebě její revize.

Dále jde o změny v postavení ředitelů škol a pravomocích ředitele školy.

Musí se něco udělat v oblasti klesající prestiže učitelů, fungování managementu škol, v jasném definování cílů vzdělávání, čelit číhajícímu nebezpečí elektronických médií v působení na děti.

Mimo školskou problematiku budu usilovat o finanční zabezpečení sportu z pozice státu. Budu podporovat vznik Národní sportovní agentury, která zajistí pevně dané finanční prostředky pro sport ve státním rozpočtu a pravidla pro dotace v této oblasti.

Dále je nutné konečně začít s řešením spravedlivého přidělování sociálních dávek v kontextu s péčí o postižené a znevýhodněné občany. Je třeba legislativně striktně zamezit zneužívání sociálního systému.

A tak jak říkám svým žákům, budu podporovat iniciativy, které tvrdě a nekompromisně hájí naši vlast, kulturní a historické dědictví a společenské i duchovní hodnoty mnoha generací. Je opravdu co řešit, ale hlavně poslouchat na zámku, co trápí podzámčí.