Jak plníme program? Téma: Zeleň

Jak plníme program? Téma: Zeleň

Kvalitnější životní prostředí je naším společným cílem.

Nová výsadba stromů, keřů a květin pokračuje – zde jsou konkrétní čísla za rok 2015:

  •  jaro 2015 – 166 ks stromů
  • podzim 2015 – 424 ks stromů
  • keře r. 2015 – 1800 Ks

e_Spitznerky

Celkem tedy vysázeno 590 ks stromů a 1800 ks keřů.

Aktuálně připravujeme studie a projektové dokumentace k vybudování nových parků. V roce 2015 se podařila dokončit revitalizace Spitznerových sadů u Střední školy strojnické.

Testimonials  |  Info: There are no items created, add some please.