Jak plníme program? Téma: Cyklostezky a doprava

Jak plníme program? Téma: Cyklostezky a doprava

Jedním z dalších bodů našeho volebního programu bylo i další budování cyklostezek a oblast dopravy.

Snažíme se i nadále o budování cyklostezek.

  • V roce 2015 se podařilo vybudovat celkem 2,2 km cyklotras.
  • V letošním roce byla dokončena část cyklostezky na Holandské ulici.
  • Buduje se propojení cyklostezky u letiště – napojení na stezku do Bedihoště.
  • Brzy začne výstavba další etapy cyklostezky do Žešova.
  • Neustále jednáme o výkupech pozemků na další cyklostezky např. na Určické ulici, v Žešově.
  • Jednáme i se starosty okolních obcí o možnosti vybudovat cyklotrasy např. propojení Prostějova (Domamyslic) – Seloutky – Určice.

V dopravě pokračujeme v řešení jednotlivých křižovatek – např. Olomoucká – Sídliště E. Valenty (vybudování odbočovacího pruhu a světelné signalizace), okružní křižovatka Poděbradovo náměstí. Ve spolupráci s Olomouckým krajem se podařilo realizovat okružní křižovatku Přikrylovo náměstí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Testimonials  |  Info: There are no items created, add some please.