Dnešní diskuze s ostatními kandidáty se bohužel nezúčastníme

Tiskové prohlášení kandidátů hnutí PéVéčko:

V instrukcích, které jsme obdrželi k předvolební diskuzi zástupců jednotlivých politických stran a hnutí, jsme se dočetli, že jedním z moderátorů je kandidát jiné politické strany, kandidující v letošních komunálních volbách. Na tuto absurditu jsme dopředu upozornili, bohužel do této chvíle nedošlo k nápravě.

Podle našeho názoru se jedná o absolutní střet zájmů. Naše reakce je jasná. Ctíme hodnoty, které zaručují všem stejné podmínky a příležitosti, je pak na každém, zda je využije nebo ne. Nikdy nebudeme mlčet, bude-li někdo ve střetu zájmů a nebudeme tomu aktivně pomáhat, vždy na to upozorníme. Střet zájmů moderátora, různé podmínky pro různé kandidáty?

Z tohoto důvodu se na našem včerejším setkání kandidátů hnutí PéVéčko jednomyslně rozhodlo, že se diskuze kandidátů 1. 10. 2014 v Národním domě nezúčastníme.

V Prostějově dne 1. 10. 2014

Za PéVéčko

Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková

Testimonials  |  Info: There are no items created, add some please.