All posts by Pévé:čko

Dnešní diskuze s ostatními kandidáty se bohužel nezúčastníme

Tiskové prohlášení kandidátů hnutí PéVéčko: V instrukcích, které jsme obdrželi k předvolební diskuzi zástupců jednotlivých politických stran a hnutí, jsme se dočetli, že jedním z moderátorů je kandidát jiné politické strany, kandidující v letošních komunálních volbách. Na tuto absurditu jsme dopředu upozornili, bohužel do této chvíle nedošlo k nápravě. Podle našeho názoru se jedná o absolutní střet zájmů. Naše reakce je jasná. Ctíme hodnoty, které zaručují všem stejné podmínky a příležitosti, je pak na každém, zda je využije nebo ne. Nikdy nebudeme mlčet, bude-li někdo ve střetu zájmů a nebudeme tomu aktivně pomáhat, vždy na to upozorníme. Střet zájmů moderátora, různé podmínky pro různé kandidáty? Z tohoto důvodu se na […]

Za slušnou a věcnou kampaň!

Za slušnou a věcnou kampaň!

Jsme stále stejní, věříme ve stále stejné hodnoty. Nebudeme ale podporovat politickou stranu, která se výrazně změnila a vzdálila od našich ideí. Ač navenek název zůstal stejný, změnil se obsah, a to celostátně…Vytratily se hodnoty, se kterými jsme se mohli ztotožnit. Místo skutečné sebereflexe, diskuze a následné nápravy přišla reakce, se kterou jsme nesouhlasili – držení celostátních pozic za každou cenu. Diskuze nebyly skutečné a věcné, ale pouze „na oko“. Se stranou jsme přestali názorově rezonovat. Dospěli jsme k jednoznačnému názoru, že se s tím nelze smířit. Záměrně jsme neuvedli jméno dané politické strany, jelikož nechceme vyvolávat konflikt, nebo dokonce negativní kampaň. To si Prostějované nezaslouží. Negací je dost všude […]