Daily Archives: 20/07/2016

Jak plníme program? Téma: Cyklostezky a doprava

Jak plníme program? Téma: Cyklostezky a doprava

Jedním z dalších bodů našeho volebního programu bylo i další budování cyklostezek a oblast dopravy. Snažíme se i nadále o budování cyklostezek. V roce 2015 se podařilo vybudovat celkem 2,2 km cyklotras. V letošním roce byla dokončena část cyklostezky na Holandské ulici. Buduje se propojení cyklostezky u letiště – napojení na stezku do Bedihoště. Brzy začne výstavba další etapy cyklostezky do Žešova. Neustále jednáme o výkupech pozemků na další cyklostezky např. na Určické ulici, v Žešově. Jednáme i se starosty okolních obcí o možnosti vybudovat cyklotrasy např. propojení Prostějova (Domamyslic) – Seloutky – Určice. V dopravě pokračujeme v řešení jednotlivých křižovatek – např. Olomoucká – Sídliště E. Valenty (vybudování odbočovacího pruhu a světelné signalizace), okružní křižovatka […]