Daily Archives: 31/03/2016

Jak plníme program? Téma: Zodpovědné řízení společností města

Jak plníme program? Téma: Zodpovědné řízení společností města

Zodpovědné řízení společností města je další – důležitá část – našeho volebního programu Pečlivě kontrolujeme efektivitu hospodaření firem, v nichž má město podíl. Ekonomické výsledky jsou pravidelně sledovány dozorčími orgány a valnými hromadami daných společností. Náš program hovořil i o nezvýšení daně z nemovitosti a zachování poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Oba body jsme pro rok 2016 naplnili.